TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYDOĞU TÜRKİYE, KUZEY SURİYE VE KUZEY IRAK’IN NEOTEKTONİĞİ VE DEPREMSELLİĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Neotektonik, GD Türkiye, bindirme, kıvrım, depremsellik, Neotectonics, SE Turkey, thrust, fold, seismicity

Yazarlar
Gürol Seyitoğlu seyitoglu@ankara.edu.tr Korhan Esat esat@ankara.edu.tr
Bülent Kaypak
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası