TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KNİDOS FAY ZONU’NUN DEPREM GEÇMİŞİNİ KLOR-36 YÜZEY YAŞ TAYİNİ YÖNTEMİYLE MODELLEME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Knidos Fay Zonu, Normal Fay Düzlemi, Kozmojenik Klor-36 Yüzey Yaşlandırma, Modelleme, Paleosismoloji, Knidos Fault Zone, Normal Fault Scarp, Cosmogenic Chlorine36 Surface Exposure Dating, Modelling, Paleoseismology

Yazarlar
Sefa Şahin
Cengizhan Yıldırım cengizyidirim07@gmail.com Mehmet Akif Sarıkaya mehmetakifsarikaya@gmail.com Okan Tüysüz tuysuz@gmail.com Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr Murat Ersen Aksoy ersenma@mu.edu.tr
Lucilla Benedetti
Ertekin Doksanaltı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası