TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

YENİ OPTİK LÜMİNESANS VE KOZMOJENİK YAŞLAR IŞIĞINDA ESKİŞEHİR GRABENİ’NİN MORFOTEKTONİĞİNE BİR BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akarsu taraçası, Eskişehir Fay Zonu, graben, fay taraçası, kozmojenik tarihlendirme, OSL tarihlendirmesi, Cosmogenic dating, Eskişehir Fault zone, fault terrace, fluvial terrace, OSL dating

Yazarlar
Faruk Ocakoğlu focakoglu@gmail.com Mehmet Serkan Akkiraz sakkiraz73@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası