TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kiğı-BİNGÖL deprem aktivitesi, fay düzlemi çözümü, artçı deprem, derinlik kesiti, Kiğı-BİNGÖL earthquake activity, fault plane solution, after shock, hypocentral depth

Yazarlar
Recai F. Kartal
Filiz Tuba Kadirioğlu ftubak@gmail.com Ramazan Demirtaş demirtas@deprem.gov.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası