TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEREDE-YENİÇAĞA ÇÖKÜNTÜ ALANLARI İLE BOLU PLİYOSEN HAVZASININ FAYLARI VE GENÇ ÇÖKEL KALINLIKLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Anadolu Fayı, Gerede çöküntü alanı, Yeniçağa çöküntü alanı, Bolu Pliyosen havzası, North Anatolian Fault, Gerede depression area, Yeniçağa depression area, Bolu Pliocene basin

Yazar
Erdal I. Herece
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası