TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AĞRI-KAĞIZMAN YOLU BOYUNCA OLUŞAN HEYELANLARIN ANATOMİSİ VE UYGULANABİLİR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Heyelan, kayma mekanizması, geri analiz, duraylılık analizi, Ağrı-Kağızman karayolu, Landslide, failure mechanism, back analyses, stability analysis, Ağrı - Kağızman state road

Yazarlar
Emine Ertekin emineertekin06@windowslive.com Kamil Kayabalı kayabali@eng.ankara.edu.tr Yemliha Alagoz yemlihaalagoz@aotlok.com
Şenda Sarıalioğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası