TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK VE SONDAJ VERİLERİ İLE ZEMİN ANA KAYA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Zayıf Yer Hareketi istasyonu, mühendislik ana kayası, QTS, Weak motion stations, engineering bedrock, QTS

Yazarlar
Atilla Uluğ
Erdeniz Ozel
Hasan Sozbilir sozbilirhasan35@gmail.com
Gürkan Ozden
Mustafa Akgün mustafaakgun7635@gmail.com
Ozkan Cevdet Ozdağ
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası