TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ESKİŞEHİR İLİ YAPI TEMEL KAZILARINDA SIVILAŞMA RİSKİNE YÖNELİK İNCELEMELER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Eskişehir, sıvılaşma, kapak zemin, deprem, Eskişehir, liquefaction, cap soil, earthquake

Yazar
Ali Kayabaşı alikayabasi887@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası