TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYBATI TÜRKİYE’DE SERPANTİNLEŞMİŞ ULTRABAZİK KAYAÇLARIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Serpantin, UPV, UCS, dinamik özellikler, RQD, Serpantine, rock mechanics, ultrasonic pulse velocity (UPV), uniaxial compressive strength (UCS), rock quality designation (RQD)

Yazarlar
Züheyr Kamacı
Pelin Ozer
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası