TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇEŞİTLİ KAYAÇLARIN JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Anizotropi, eklem, gözeneklik, ultrasonik hız , Anisotropy, joint, porosity, ultrasonic pulse velocity

Yazarlar
Züheyr Kamacı
Beşir Akgüneş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası