TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MERSİN KÖRFEZİ GÜNCEL DENİZ SEDİMANLARININ İNDEKS VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Akdeniz, deniz sedimanı, fiziko-kimyasal özellikler, indeks parametreler, Mersin Körfezi, Mediterranean Sea, marine sediment, physicochemical properties, index parameters, Mersin Bay

Yazarlar
Aydın Alptekin aydinalptekin2011@gmail.com Can Akbulut canakbulut@mersin.edu.tr Hidayet Tağa htaga@mersin.edu.tr Cüneyt Güler cguler@mersin.edu.tr
Nebil Yücel
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası