TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GEÇ KRETASE YIĞIŞIM KARMAŞIĞI İÇİNDE JURA VE KRETASE YAŞLI BAŞKALAŞIM KAYAÇLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler 40Ar/39Ar tarihlendirmesi, Jura, Kretase, metamorfizma, yığışım karmaşığı, 40Ar/39Ar dating, Jurassic, Cretaceous, metamorphism, accretionary complex

Yazarlar
Mutlu Ozkan mutlumete88@gmail.com Omer Faruk Çelik celikfrk@gmail.com
Sarah Sherlock
Ismail Emir Altıntaş
Rahmi Melih Çortük rahmimelih@hotmail.com Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası