TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEYKÖY VE ÇEVRESİNDEKİ KALINTI ALTINLI ARSENOPİRİT CEVHERLEŞMELERİNİN MADEN JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Altın, arsenopirit, sıvı kapanım, duraylı izotop, Gold, arsenopyrite, fluid inclusion, stable isotope

Yazarlar
Alaaddin Vural alaaddinvural@hotmail.com Taner Ünlü tunlu@eng.ankara.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası