TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE, KIRŞEHİR-BAYINDIR ESKİ FLUORİT İŞLETMESİNDE YENİ EPİTERMAL ALTIN OLUŞUMU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Fluorite-altın, Kırsehir, hidrotermal, epitermal, Fluorite- gold, Kırsehir, hydrothermal-epithermal system

Yazar
Gülay Sezerer Kuru gulaysezererkuru@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası