TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BELCEĞİZ (ŞARKİKARAAĞAÇ-ISPARTA) OLİVİN OLUŞUMLARININ ENDÜSTRİYEL HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Şarkikaraağaç Ofiyolitleri, olivin, mineraloji, anaoksitler, kullanılabilirlik, Şarkikaraağaç Ophiolites, olivine, mineralogy, major oxides, usage

Yazarlar
Musa Şan musasan_17@windowslive.com
Harun Yıldız
Oya Cengiz oyacengiz32@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası