TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÖRDES (MANİSA) VE SARIKAYA-ÇEKEREK-SORGUN (YOZGAT) PEGMATİTLERİNDEKİ SÜSTAŞLARININ EKONOMİK POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Pegmatit, Süstaşı, gemoloji, akuvamarin, disten, nefrit, şörl, rubellit, morganit, goşenit, heliodor, Pegmatites, gemstone, gemology, aquamarine, kyanite, nephrite, schorl, rubellite, morganite, goshenite, heliodor

Yazarlar
Hızır Baki Buzlu baki.buzlu@deu.edu.tr Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
Sevinç Ozel
Yasemin Yardımcı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası