TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

GÜNEY NEOTETİS YAY MAGMATİZMASI İLE İLİŞKİLİ FE-OKSİT-CU CEVHERLEŞMESİ: DOĞU ANADOLU TÜRKİYE (ELAZIĞ-BASKİL-TOPALKEM)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Güney Neotetis, IOCG yatakları, sodik-kalsik, Doğu Anadolu (Türkiye), Baskil, Southern Neotethys, IOCG deposits, sodic-calcic, East Anatolia (Turkey), Baskil

Yazarlar
Nail Yıldırım nailyildirim@gmail.com Cahit Donmez geologist23.mta@gmail.com Esra Yıldırım esrayildirim94@yahoo.com Mustafa Akyıldız akyildizm@cu.edu.tr Burcu Karataş bgoren@cu.edu.tr Bülent Kalı Abdurrahman Tablacı atablaci@yahoo.com Serkan Ozkümüş mtaserkan@yahoo.com Mahmut Eroğlu meroglu2010@hotmail.com
Gokhan Govercin
Kurtuluş Günay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası