TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İŞLENMİŞ DOĞAL VE YAPAY YAKUTLARDAKİ (KIRMIZI KORUNDUM) TANIMSAL ÖZELLİKLERİNİN İMMERSİYONOSKOP VE FT-IR KULLANILARAK GEMOLOJİK İNCELEMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Yakut taşı, kırmızı korundum, immersiyonoskop, gemoloji mikroskobu, ısıtma, kobalt ve berilyum difüzyon tedavisi, Fourier Transform Infrared Spektroskopu, Ruby stone, red corundum, immersionscope, gemmological microscope, heating, cobalt and beryllium diffusion treatment, Fourier Transform Infrared Spectroscope (FT-IR)

Yazarlar
Murat Hatipoğlu murat.hatipoglu@deu.edu.tr
Resul Şanal
Cahit Helvacı cahit.helvaci@deu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası