TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇAYKARA (TRABZON) İNTRÜZİF KOMPLEKSİNE AİT İLK BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çaykara İntrüzif Kompleksi, Doğu Pontidler, magmatizma, jeokimya, Çaykara Intrusive Complex, Eastern Pontides, magmatism, geochemistry

Yazarlar
Cüneyt Şen csen@ktu.edu.tr Emre Aydınçakır aydincakir61@gmail.com Faruk Aydin faydin@ktu.edu.tr
Abdurrahman Dokuz
Orhan Karslı okarsli@ktu.edu.tr Sinan Yılmazer ysinan29@hotmail.com Buket Dündar bukettbukett@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası