TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

AKTİF YİTİM SİSTEMLERİNDE ULTRAPOTASİK MAGMATİZMA GELİŞİM SÜREÇLERİNE ÖRNEK OLARAK PONTİD YAYI EVRİMİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler ultrapotasik magmatizma, Geç Kretase, Pontid yayı, ultrapotassic magmatism, Late Cretaceous, Pontide arc

Yazarlar
Fatma Gülmez
Şengül Can Genç scangenc@itu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası