TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİR İGNİMBİRİTİN ALTERASYON ÖZELLİKLERİNİN X-IŞINI MİKROTOMOGRAFİ TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler ignimbirit, alterasyon, X-Işınları Mikrotomografi, nicel petrograf, ignimbrite, alteration, X-Ray Microtomography, quantitative petrography

Yazarlar
Hüseyin Evren Çubukçu evren.cubukcu@gmail.com Yasin Yurdakul yasinyurdakul@gmail.com Efe Akkaş akkasefe@hacettepe.edu.tr Lütfiye Akın lutfyea@yahoo.com Volkan Erkut volcano_1453@hotmail.com Inan Ulusoy inan@hacettepe.edu.tr Erdal Şen
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası