TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇANGALDAĞ KOMPLEKSİ (ORTA PONTİTLER, TÜRKİYE) İÇERİSİNDEKİ META-MAGMATİK KAYAÇLARIN ZİRKON U-Pb JEOKRONOLOJİSİ, Hf İZOTOPLARI VE TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çangaldağ Kompleksi, Orta Pontitler, jeokimya, jeokronoloji, Intra-Pontit, Çangaldağ Complex, Central Pontides, geochemistry, geochronology, Intra-Pontide

Yazarlar
Okay Çimen okaycimen@gmail.com Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr
Antonio Simonetti
Kaan Sayıt kaansayit@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası