TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOSYA GÜNEYİNDE KÖSEDAĞ METAVOLKANİK KAYALARIN (ORTA PONTİDLER) JEOKİMYASI, JEOKRONOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Dalma-batma, jeokimya, Orta Pontidler, Kuzey Anadolu Fayı, Kösedağ Metavolkanitleri, Central Pontides, geochemistry, Kösedağ Metavolcanics, North Anatolian Fault, subduction

Yazarlar
Faruk Berber faruk6167@hotmail.com Mehmet Cemal Goncüoğlu mcgoncu@metu.edu.tr Kaan Sayıt kaansayit@gmail.com
Quentin Crowley
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası