TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÇALDIRAN FAYI (VAN) BOYUNCA GELİŞMİŞ JEOSİTLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çaldıran fayı, tektonik jeomorfoloji, Kuvaterner volkanizması, Pingo, jeosit, Çaldıran fault, tectonic geomorphology, Quaternary volcanism, Ping, geosite

Yazarlar
Mehmet Korhan Erturaç erturac@gmail.com Azad Sağlam Selçuk azadsaglam@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası