TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

BİTLİS İLİ’NİN JEOLOJİK MİRAS ALANLARI

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bitlis, jeolojik miras, Nemrut, Süphan, mikrobiyalit, Bitlis, geological heritage, Nemrut, Suphan, microbialite

Yazar
Türker Yakupoğlu turkery@yyu.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası