TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİNDEKİ ESERLERİN KAYAÇ ÇEŞİTLİLİĞİ VE BOLLUĞUNUN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kültürel jeoloji, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, kültürel eserler, eserlerin kayaç cinsi, Cultural Geology, Ankara Anatolian Civilizations Museum, cultural properties, rock types of properties

Yazarlar
Aysen Ozgüneylioğlu aysen_ozguney@yahoo.com Nizamettin Kazancı nkazanci@ankara.edu.tr
Tolga Çelik
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası