TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

PALEONTOLOJİK BİR JEOSİT ÖRNEĞİ: HASANAĞA DERESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeosit, Hasanağa deresi, iri bentik foraminifer, Darende formasyonu, Geosites, Hasanağa Stream, Larger Benthic Foraminifera, Darende Formation

Yazarlar
Sibel Kayğılı
Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr Ercan Aksoy eaksoy@firat.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası