TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİNİN (ADIYAMAN) JEOSİTLERİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğa Koruma, jeolojik miras, jeosit, Nemrut Dağı Milli Parkı, Nature protection, geological heritage, geosite, Nemrut Mount Natural Park

Yazarlar
Ahmet Serdar Aytaç
Esennur Bozdağ
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası