TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

JEOTERMAL ALANLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeotermal enerji, jeofizik yöntemler, elektrik, gravite, manyetik, Geothermal energy, geophysical methods, electric, gravity, magnetic

Yazarlar
Züheyr Kamacı
Esin Ozgüleş
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası