TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TUZ GÖLÜ FAYI’NA AİT ACIPINAR VE TUZ GÖLÜ SEGMENTLERİNİN JEOFİZİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI VE SAHANIN JEOTERMAL POTANSİYELİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Fay, Jeofizik, Jeotermal, Tuz Gölü, Fault, geophysics, geothermal, Salt Lake

Yazarlar
Akın Adıgüzel
Züheyr Kamacı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası