TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KONYA-KARAPINAR BÖLGESİNDE GÜNCEL OLUŞUMLU OBRUKLARIN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çökme, jeofizik, karst, Konya-Karapınar, obruk, Downfall, geophysics, karst, Konya-Karapınar, sinkhole

Yazarlar
H. Merve Karabudak
Züheyr Kamacı
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası