TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRİLMESİNDE OYUN TEORİSİNİN KULLANILMASI: İNTEPE, ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Heyelan, Oyun teorisi, Risk, CBS, Karar, Landslide, Game theory, Risk, GIS, Decision

Yazarlar
Elif Ergin
R. Cüneyt Erenoğlu
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası