TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TÜRKİYE’DE FLORÜR MESELESİ: GENEL DEĞERLENDİRME

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Florür, diş, iskelet, endemik florozis, Türkiye, Fluoride, dental, skeletal, endemic fluorosis, Turkey

Yazar
Nazmi Oruç
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası