TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ORTA MELEN NEHRİ SEDİMENTLERİNİN SEDİMENT KALİTESİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sediment kirliliği, ağır metal, ekolojik risk indeksi, sediment kalitesi, Sediment pollution, heavy metal, ecological risk index, sediment quality

Yazar
Şeref Keskin serefkeskin@duzce.edu.tr
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası