TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KENTLEŞMEDE JEOLOJİ MÜHENDİSİNİN DEĞİŞEN ROLÜ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA JEOLOJİK ÇEVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Sürdürülebilir kentler, jeolojik çevre, yeni mesleki roller, Sustainable cities, geological environment, new vocational roles

Yazarlar
Bahattin Murat Demir bmuratdemir@gmail.com Sami Ercan samiercan0642@gmail.com Mustafa Aktan mustiaktan@hotmail.com Harun Oztaşkın harunoztaskin@hotmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası