TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İZNİK GÖLÜ (BURSA-KB TÜRKİYE) GÜNCEL SEDİMENTLERİNİN JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE BENTİK FORAMİNİFER TOPLULUKLARININ DAĞILIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Bentik foraminifer, dip sediment, Iznik gölü (Bursa-KB Türkiye), sediment jeokimyası, Benthic foraminifer, bottom sediment, İznik lake (NW Turkey), sediment geochemistry

Yazarlar
Ipek Barut
Mustafa Ergin mergin@ankara.edu.tr Ibrahim Engin Meriç ienginmeric@hotmail.com Niyazi Avşar avsarn@cu.edu.tr
Kurultay Oztürk
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası