TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

COCAK DERE YÖRESİNDE (BOLKAR DAĞLARI) GEÇ KRETASE YAŞLI TEKTONİK YAPILAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Cocak Dere, Bolkar Dağları, tektonik yapılar, sıkışma tektoniği, Cocak Dere, Bolkar Mountains, tectonic structures, compressional tectonics

Yazarlar
Erol Ozer erolozer@mersin.edu.tr
Ayça Yağmur Olcay
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası