TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

HETEROJEN GENİŞLEME ALTINDA GELİŞEN SIĞ YERLEŞİMLİ GRANİTOYİDLERİN YAPISAL ANALİZİ: EĞRİGÖZ VE KOYUNOBA GRANİTLERİ, BATI ANADOLU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çekirdek kompleksi, genişlemeye paralel kıvrımlar, granit yerleşimi, transfer zonu, accommodation zonu, Accommodation zone, core complex, extension-parallel folds, granite emplacement, transfer zone

Yazarlar
Fuat Erkül fuaterkul@gmail.com
Hatice Seval Manap
Sibel Tatar Erkül sibel582@gmail.com Cihan Çolak chncolak@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası