TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KUZEY ANADOLU FAY ZONU GEREDE BAYRAMÖREN SEGMENTİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞEN KRİP HAREKETİNİN YERSEL LİDAR İLE İZLENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kuzey Anadolu Fay Zonu, Gerede Bayramören Segmenti, Krip, LIDAR, North Anatolian Fault Zone, Gerede Bayramören Segment, Creep, LIDAR

Yazarlar
Sevgi Altınok Erayık sevgialtinok85@hotmail.com Erhan Altunel ealtunel@ogu.edu.tr Esra Tunçel esratuncel5290@gmail.com
Cahit Çağlar Yalçıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası