TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DOĞU ANADOLU PLATOSU’NUN TEMELİNİN NİTELİĞİ: OKYANUSAL YIĞIŞIM KARMAŞASINDAN ZİYADE KITASAL BİR TEMEL Mİ?

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Doğu Anadolu Platosu, okyanusal yığışım karmaşası, kıtasal temel, Geç Kretase magmatik yayı, East Anatolian Plateau, oceanic accretionary complex, continental basement, Late Cretaceous magmatic arc

Yazarlar
Gültekin Topuz topuzg@itu.edu.tr Osman Candan osman.candan@deu.edu.tr
Thomas Zack
Ali Yılmaz aliasjeoloji@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası