TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

TOROS KUŞAĞI OFİYOLİTLERİ VE TABANINDAKİ METAMORFİK DİLİMİN U-Pb JEOKRONOLOJİSİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Metamorfik dilim, ofiyolit, U-Pb jeokronolojisi, gabro, diyabaz, Metamorphic sole, ophiolite, U-Pb geochronology, gabbro, diabase

Yazarlar
Osman Parlak parlak@cu.edu.tr Emrah Şimşek Selena Ezgi Oztürk Gokçe Şimşek gokcesimsek01@gmail.com Tuğçe Şimşek simsektugceee@gmail.com
Alastair Robertson
Albrecht Von Quadt
Jürgen Kopke
Fatih Karaoğlan fkaraoglan@gmail.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası