TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

İSTANBUL ÇATALCA MASİFİNDEN YENİ BULGULAR

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Çatalca, Istranca Masifi, İstanbul Zonu, jeokronoloji, Çatalca, Strandja Massif, İstanbul Zone, geochronology

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr
Gürsel Sunal
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası