TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ANKARA HAYMANA BÖLGESİ’NİN KRETASE EVRİMİ: GENİŞLEMELİ AKTİF BİR KITA KENARINDA KARBONAT SEDİMANTASYONU

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Kretase, stratigrafi, foraminifera, yay-önü, karbonat, Pontidler, Haymana, Cretaceous, stratigraphy, foraminifera, fore-arc, carbonates, Pontides, Haymana

Yazarlar
Aral Okay okay@itu.edu.tr Demir Altıner
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası