TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

DEVREKANİ MASİFİ’NİN (K-TÜRKİYE) JEOKİMYASI, JEOKRONOLOJİSİ VE METAMORFİK EVRİMİ: ORTA PONTİDLER’DE YÜKSEK DERECELİ JURA METAMORFİZMASINA GENEL BİR BAKIŞ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Devrekani (K-Türkiye), Orta Pontidler, Jura metamorfizması, jeokimya, jeokronoloji, termobarometre, Devrekani (N-Turkey), Central Pontides, Jurassic metamorphism, geochemistry, geochronology, thermobarometry

Yazarlar
Mehmet Ali Gücer maligucer@gmail.com Mehmet Arslan marslan42@yahoo.com
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası