TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SIRADERE-DOĞANBEY KÖYÜ CİVARI (KD MUŞ HAVZASI) EVAPORİTLİ ÇÖKELLERİN DEPOLANMA ORTAMINA ÖN YAKLAŞIM

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jips, anhidrit, Muş, sabka, sığ deniz,Gypsum, anhydrite, Muş, sabkha, shallow water

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası