TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

EDREMİT (VAN) TRAVERTENLERİNİN FASİYES ANALİZİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Edremit, traverten, tufa, fasiyes analizi,Edremit, travertine, tufa, facies analysis

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası