TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

METAMORFİZE GRANİTOYİDLERDE GÖZLENEN JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLAR (ÇİNE ASMASİFİ-MENDERES METAMORFİK MASİFİ)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Jeomorfoloji, Çine Asmasifi, Menderes Metamorfik Masifi,Geomorphology, Çine Submassif, Menderes Metamorphic Massif

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası