TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

MUT (MERSİN) MİYOSEN’İNDE YENİ BİR MEMELİ TÜRÜ: METAXYTHERIUM N.SP.

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Mersin, Miyosen, memeli, Metaxytherium n.sp.,Mersin, Miocene, mammals, Metaxytherium n.sp.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası