TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

KÜÇÜKÇEKMECE (İSTANBUL) SARMASİYEN (MİYOSEN) FAUNASI VE BALIK OTOLİTH’LERİNİN İNCELENMESİ

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Otolith, Balık, Sarmasiyen, Küçükçekmece,Otolith, Fish, Sarmatian, Küçükçekmece

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası