TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

ÜST TURNEZİYEN İSTİFLERİNDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KONODONT BİYOSTRATİGRAFİSİ (ORTA VE DOĞU TOROSLAR)

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Üst Turneziyen, konodont, Toroslar, karbonifer,Upper Tournaisian, conodonts, Taurides, carboniferous, Hadim, Sarız

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası